KUBB

N/T Bundet Mosaik

Ekebo Golv tillverkas med precisionsarbete stav för stav med N/T Bundet Kubb i utvalda dimensioner.